Przyszłość energetyki

Szybki zwrot inwestycji

Roczna stopa zwrotu na poziomie 15-17%, przy uwzględnieniu rosnących cen prądu.

Bezobsługowość

Po wybudowaniu farmy nie trzeba inwestować w jej codzienną obsługę

Wykorzystanie nieużytków

Farmy budowane są najczęściej na gruntach rolnych V i VI kategorii

Dlaczego warto zainwestować w farmę fotowoltaiczną?

Szybka realizacja

Proces budowy farmy fotowoltaicznej jest znacznie szybszy od budowy innych nieruchomości

Długa gwarancja i wydajność

Gwarancja producenta na produkt to nawet 25 lat

Perspektywiczna branża

Inwestycja w odnawialne źródła energii to globalny trend z dużym potencjałem rozwoju

Inwestycja w OZE

Budowa farmy fotowoltaicznej

Project Syndicate SIA realizuje kompleksową usługę przygotowania i budowy farm fotowoltaicznych, przeznaczoną dla inwestorów prywatnych i sektora publicznego. Zakres naszych prac zawiera m.in. audyt lokalizacyjny, przygotowanie koncepcji budowy i jej opłacalności, budowę farmy, jak również jej przyłączenie do sieci i serwis. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w całym procesie inwestycyjnym, w związku z czym świadczymy zarówno usługi doradcze, jak i wykonujemy prace budowlane „pod klucz”

Farmy fotowoltaiczne należą obecnie do najbardziej opłacalnych przedsięwzięć pod względem nakładów inwestycyjnych w stosunku do czasu i stopy zwrotu w branży energetycznej. W zależności od skali przedsięwzięcia, od momentu podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji do jej uruchomienia trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Przy sprzyjających warunkach możliwe jest zrealizowanie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW już w ciągu 1 miesiąca! 

Zespół Project Syndicate SIA tworzą międzynarodowi eksperci z branży fotowoltaiki, w tym projektanci z uprawnieniami w specjalnościach konstrukcyjnej, instalacyjnej i OZE. Zlecając nam przygotowanie i wykonanie farmy fotowoltaicznej masz pewność, że projekt zrealizowany kompleksowo – od wyboru właściwej lokalizacji po uzyskanie zgód administracyjnych. Wykonujemy prace na terenie całej Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Zachodniej Ukrainy. 

Przykładowa farma fotowoltaiczna o mocy 1 MW zajmuje obszar ok. 2 ha i jest w stanie wyprodukować od 950 do 1100 MWh rocznie, w zależności od jej lokalizacji i zastosowanych materiałów. Przychody ze sprzedaży uzyskanej energii elektrycznej zależą od stawek wynikających z systemu aukcyjnego OZE. W celu uzyskania jak najwyższej rentowności przedsięwzięcia nasi specjaliści oferują wsparcie również na etapie przygotowania do aukcji OZE. 

Zarabiaj na słońcu

Wymagania

Do inwestycji w farmę fotowoltaiczną niezbędne są:

 • Grunty, które nie są zabudowane, porośnięte drzewami, krzakami, nie leżą na terenach zalewowych, 
 • Zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (o ile występuje), stwierdzające możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznej lub w przypadku braku planu – warunki zabudowy,
 • Warunki przyłączeniowe od lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego,
 • Decyzje środowiskowe,
 • Pozwolenie na budowę,
 • Koncesja na sprzedaż energii wydawana przez URE (Urząd Regulacji Energetyki)

Nasze usługi w zakresie budowy farm fotowoltaicznych:

Audyt lokalizacyjny

Studium zasadności

Projektowanie

pozwolenie na budowę

decyzje środowiskowe

budowa

koncesje i przygotowanie do aukcji OZE

serwis i opieka gwarancyjna

uzyskanie warunków przyłączeniowych

pozyskanie i rozliczenie dotacji

1. Wybór odpowiedniej lokalizacji

Właściwa lokalizacja farmy fotowoltaicznej jest kluczowa dla rentowności całego przedsięwzięcia. Przygotowując budowę instalacji należy wziąć pod uwagę powierzchnię działki, dostęp do promieni słonecznych, jej położenie w pobliżu zbiorników wodnych i punktów przyłączeniowych do sieci energetycznej, jak również status formalny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Oferujemy wykonanie kompleksowego audytu lokalizacyjnego pod przyszłą inwestycję, dzięki czemu uzyskasz pewność, że pieniądze włożone w wykonanie farmy przyniosą oczekiwany zwrot. 

*W przypadku nawiązania współpracy z naszą firmą w zakresie wykonania farmy fotowoltaicznej, koszt audytu zostanie odjęty od wysokości ostatniej faktury.

2. Przygotowanie projektu koncepcyjnego i dokumentacji

Etap ten zakłada przygotowanie i uzyskanie m.in.:

 • projektu koncepcyjnego instalacji (m.in. szczegółowej charakterystyki inwestycji, specyfikacji technicznej urządzeń, dokładnego kosztorysu oraz wizualizacji graficznej),
 • decyzji o warunkach zabudowy,
 • decyzji środowiskowej,
 • dokumentacji do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej;

3. Przygotowanie projektu budowlanego i uzyskanie warunków przyłączenia

Etap ten zakłada przygotowanie i uzyskanie m.in.:

 • wniosku o wydanie warunków przyłączenia we właściwym zakładzie energetycznym (na jego wydanie zakład ma do 150 dni)
 • projektu budowlanego,
 • pozwolenia na budowę, wydawanego przez  Starostwo Powiatowe. 

Bezpieczna inwestycja

Proces budowy farmy fotowoltaicznej:

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną jest wieloetapowym przedsięwzięciem, przy planowaniu i realizacji którego należy uwzględnić szereg czynników. Project Syndicate SIA oferuje kompleksowe wykonanie instalacji i wsparcie podczas całego procesu inwestycyjnego. Dobrze przemyślana i wykonana farma fotowoltaiczna gwarantuje coroczny zwrot z inwestycji na poziomie 15 – 17%. 

4. Promesa koncesji

Istotnym etapem jest uzyskanie tzw. promesy koncesji na sprzedaż energii do sieci, udzielanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Otrzymanie tego dokumentu umożliwia inwestorowi m.in. ubieganie się o kredyt albo o dofinansowanie do projektu.  

5. Wykonanie farmy fotowoltaicznej

Po zakończeniu czasochłonnego procesu administracyjnego, możliwe jest rozpoczęcie rzeczywistych prac budowlanych, w trakcie których zostaną:

 • posadowione  fundamenty,
 • umiejscowione panele fotowoltaiczne,
 • założone stoły, inwertery i stacje transformatorowe.

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW zajmuje ok. 1 miesiąca. 

6. Zakończenie prac i sprzedaż energii

Po zakończeniu prac, przeprowadzeniu kontroli poprawności wykonania instalacji i dokonaniu niezbędnych pomiarów, ostatnim krokiem jest uzyskanie koncesji z Urzędu Regulacji Energetyki. Od tego momentu instalacja może być podłączona do sieci energetycznej, a inwestor może zacząć zarabiać na produkowanej energii. 

Doskonałe warunki

Kompleksowa budowa farm fotowoltaicznych od 500 kW do 8 MW

Obsługa całego procesu budowy i projektowania

Wsparcie na etapie planowania inwestycji

+ 0
zbudowanych farm
0
lat doświadczenia

O nas

Project Syndicate SIA to międzynarodowa firma z branży odnawialnych źródeł energii z siedzibą w Rydze, Łotwa. Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne dla domu, biznesu oraz przeprowadzamy kompleksowy proces budowy farm fotowoltaicznych. 

Project Syndicate SIA

Krišjāņa Valdemāra iela 18–7 Rīga, Lv-1010, Republic of Latvia
office@projectsyndicate.lv 
LV40103729157

Project Syndicate SIA Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska
biuro@projectsyndicate.pl
NIP: 1080023497

Prawa autorskie - Project Syndicate SIA - 2018