Oszczędność dla Twojej firmy

Inwestycja

Instalacja fotowoltaiczna zwiększa wartość posiadanej nieruchomości

Niezależność

Własna instalacja fotowoltaiczna uniezależnia od wzrostu cen prądu i awarii sieci

Dochód

Nadwyżki wytworzonej energii mogą zostać sprzedane do sieci

Dlaczego fotowoltaika się opłaca?

Optymalizacja

Instalacja może być finansowana leasingiem, tworząc koszt uzyskania przychodu

Wizerunek

Fotowoltaika pomaga budować ekologiczny wizerunek przedsiębiorstwa

Oszczędność

Własna instalacja pozwala obniżyć rachunki za prąd nawet o 80%

Oszczędność i ekologia

Fotowoltaika dla firm

Schemat wykorzystywania energii elektrycznej przez firmy różni doskonale odpowiada możliwościom instalacji fotowoltaicznych. Co do zasady, przedsiębiorstwa rozpoczynają pracę rano i kończą ją po południu, a więc w czasie największego nasłonecznienia. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt, że budynki firmowe posiadają zwykle znacznej wielkości niewykorzystane powierzchnie (m.in. niezagospodarowany dach lub teren zakładu), który stanowią dobre miejsce do założenia nowej instalacji.  

Wydatki na energię elektryczną stanowią znaczny procent kosztów firmowych, m.in. z uwagi na regularnie rosnące ceny prądu. Zgodnie z badaniami rynku, cena jednej kWh prądu wzrasta średnio o ok 4,5% rocznie, przy czym np. w 2019 r. wzrost był znacznie wyższy z uwagi na zmiany w przepisach. Instalacja modułów fotowoltaicznych pozwala na ograniczenie wydatków na prąd nawet o 70-80%, przy czym możliwe są dalsze sposoby optymalizacji podatkowej poniesionego wydatku. Istnieje możliwość uzyskania leasingu operacyjnego na budowę nowej instalacji, co pozwoli na regularne księgowanie tego wydatku jako kosztu podatkowego. Oczywiście, nic też nie stoi na przeszkodzie, aby niewykorzystaną energię elektryczną odsprzedać do sieci i uzyskać tym samym dodatkowy dochód.  

Firmy inwestują coraz częściej w odnawialne źródła energii ze względów wizerunkowych. Sprzyja to budowaniu pozytywnej marki przedsiębiorstwa, a tym samym ułatwia pozyskiwanie nowych klientów. Trend społecznej odpowiedzialności biznesu staje się z roku na rok coraz wyraźniejszy i można przewidywać, że konsumenci z czasem będą przykładali coraz większą uwagę do wizerunku firm. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy mogą więc korzystać z instalacji fotowoltaicznych jako prosumenci (do 50 kW) lub jako właściciele małej instalacja odnawialnego źródła energii (od 50 kW do 500 kW).

do 50 kw

Właściwa dla m.in.: salonów fryzjerskich, sklepów spożywczych, warsztatów samochodowych, małych biurowców.

powyżej 50 kw

Właściwa dla m.in: zakładów produkcyjnych, magazynów, galerii handlowych i dużych sklepów, dużych biurowców. 

Inwestycja na lata

Instalacje do 50 kW

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorca może zostać prosumentem energii odnawialnej jeśli:

  • produkcja energii przy pomocy paneli słonecznych nie jest jego przeważającą  działalnością gospodarczą,
  • moc paneli mikroinstalacji wynosi do 50 kW,
  • zgłosi do zakładu energetycznego fakt montażu ogniw fotowoltaicznych,
  • instalacja zostanie podłączona do sieci energetycznej,
  • zakład energetyczny zamontuje licznik dwukierunkowy, który będzie mierzył ilość prądu oddanego i pobranego z publicznej sieci.

W dalszym ciągu firma musi podpisać aneks do umowy z zakładem, który reguluje wykorzystywanie nadwyżek energii wytworzonych przez fotowoltaikę. W ten sposób zakład energetyczny niejako “magazynuje” energię przedsiębiorcy, którą firma może odebrać w momencie zapotrzebowania. W stosunku do magazynowania energii obowiązuje tzw. system opustów, czyli potrącania 20-30% jako kosztu jej przechowywania. Instalacje do 10 kW mają współczynnik 0,8, a od 10 kW do 50 kW – 0,7. System opustowy umożliwia rozliczenie z zakładem energetycznym bez potrzeby wystawiania faktur czy rachunków, a zmagazynowana energia może być odebrana przez przedsiębiorcę do 12 miesięcy.

Fotowoltaika to rozwiązanie dla Ciebie, jeśli Twoja firma:

Pracuje głównie w godzinach dziennych

Zużywa większość prądu w godzinach między 7:00 a 17:00.

Posiada stabilny profil energetyczny

Wykorzystuje podobny poziom energii elektrycznej każdego dnia.

Zużywa dużo energii elektrycznej

Ponad 1000 kWh na 2 miesiące lub średnia łączna moc chwilowa wszystkich urządzeń wynosi od 30 do 50 KW.

1. Pozwolenie na budowę

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami instalacje o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 50 kW wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Wniosek o pozwolenie składa inwestor i dołącza do niego oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2. Ewentualna koncesja

Należy dokładnie przeanalizować wielkość przyszłej instalacji fotowoltaicznej pod kątem konieczności uzyskania koncesji na sprzedaż energii elektrycznej. Zgodnie z aktualnymi przepisami, instalacje poniżej 500 kW są wyłączone z obowiązku uzyskania koncesji, natomiast obowiązek ten występuje dla elektrowni słonecznych o mocy powyżej 500 kW.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad zniesieniem obowiązku uzyskania koncesji dla instalacji do 1 MW. 

3. Rozliczenie energii

Za bilansowanie handlowe energii elektrycznej wyprodukowanej w instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej z przedziału od 50 kW do 500 kW odpowiedzialny jest tzw. sprzedawca zobowiązany. Ma on obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii. Sprzedawców wyznacza co roku Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

4. Przyłączenie do sieci

Finalnym elementem jest przyłączenie wytwórcy energii elektrycznej do sieci. Realizuje się go na podstawie złożonego “wniosku o określenie warunków przyłączenia dla wytwórców”. Następnie określane są warunki przyłączenia i przygotowywany jest projektu umowy o przyłączenie wraz z harmonogramem jego realizacji. W dokumentach zawarty jest zakres budowanych urządzeń i ich parametry techniczne, obowiązki stron, termin przyłączenia, ważności umowy, osoby wskazane do koordynacji prac oraz odpowiedzialność stron i zasady rozstrzygania sporów. Nasi eksperci pomagają we właściwym wypełnieniu i złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. 

Energia dla Twojej firmy

Fotowoltaika powyżej 50 KW

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną powyżej 50 kW jest z pewnością nieco bardziej skomplikowana, niż w przypadku mikroinstalacji, ale jak najbardziej do zrealizowania dla każdego przedsiębiorcy. Formalności do wykonania sprowadzają się do kilku procedur formalnych, które mogą Państwo przejść we współpracy z naszymi ekspertami. 

Co istotne, od kilku lat trwa trend znoszenia ograniczeń prawnych i biurokratycznych w zakresie budowy małych instalacji fotowoltaicznych, a jego kontynuacji możemy się spodziewać w najbliższym czasie. 

Doskonałe warunki

Instalacja fotowoltaiczna wraz z montażem już od 160 000 zł brutto

Możliwość uzyskania leasingu 

Pełne wsparcie w przygotowaniu dokumentacji

+ 0
wykonanych instalacji
0
lat doświadczenia

O nas

Project Syndicate SIA to międzynarodowa firma z branży odnawialnych źródeł energii z siedzibą w Rydze, Łotwa. Wykonujemy instalacje fotowoltaiczne dla domu, biznesu oraz przeprowadzamy kompleksowy proces budowy farm fotowoltaicznych. 

Project Syndicate SIA

Krišjāņa Valdemāra iela 18–7 Rīga, Lv-1010, Republic of Latvia
office@projectsyndicate.lv 
LV40103729157

Project Syndicate SIA Sp. z o.o. Oddział w Polsce

Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, Polska
biuro@projectsyndicate.pl
NIP: 1080023497

Prawa autorskie - Project Syndicate SIA - 2018